1 2 3 4 5

Doctors

SL. NO.

DEPARTMENT

NAME

1

BALAROGA

Dr.JOSE.K.M. M.D (Ay)

Dr. BEEGAM YASMINA HUSSAIN. M.D (Ay)

Dr. MANJUSHA. B.A.M.S

2

KAYACHIKITSA

Dr. G NAGABHUSHANAM.M.D (Ay)

Dr. MANU K.N  M.D (Ay)

Dr. UMA HAIMAVATHY  S M.D (Ay)

3

PANCHAKARMA

Dr. ARATHI.P.S. M.D (Ay)

Dr. RASHIN CHANDRA SEKHAR  M.D(Ay)

Dr. SREELAKSHMI. MD (Ay)

Dr. PONNAMMA. B.A.M.S

4

PRASUTHITANTRA
EVUM STRIROGA

Dr. DIVYA  C.S. M.S (Ay)

Dr. AMRITA. M.R. M.S (Ay)

Dr. LAKSHMI MUKUNDAN. B.A.M.S

5

SHALAKYATANTRA

Dr. SUCHITH  M.S. M.S(Ay)

Dr. SYAM CHANDRAN  C. M.D (Ay)

Dr. ANJALI.S. M.D (Ay)

Dr. ASWATHI.B.A.M.S

6

SHALYATANTRA

Dr. KRISHNAND.C.M.S(Ay)

Dr. ARUN BABU.S M.S (Ay)

Dr. ASWATHI. B.A.M.S

7

SWASTHAVRITHA

Dr. DEEPTHI NAIR. M.D (Ay)

Dr. KIRAN.K. PRASAD.  M.D (Ay)

Dr. LAKSHMI MUKUNDAN B.A.M.S

8

GENERAL OP

Dr. ARUN  N.P. M.D (Ay)

Dr. ARUN PRASAD P.V. M.D(Ay)

Dr. JANANI REMYA PRABHA JNANA THAPASWINI.  M.D (Ay)

Dr. DIVYA  P. M.D(Ay)

Dr. REMYA RAVEENDRAN. M.D (Ay)

Dr. VISHNU K.R. M.D (Ay)

Dr. VIVEK VAIDYANATHAN, B.A.M.S